Tørslev Renseanlæg

Ombygning af renseanlæg for Frederikssund Forsyning A/S

Vi forestår som Total-/hoved-entreprenør for Bygningsentreprisen, herunder færdigprojektering af flere bygningsdele, i forbindelse med en total ombygning af Tørslev Renseanlæg, for Frederikssund Forsyning A/S.
Arbejdet udføres sideløbende med den daglige drift af anlægget, hvilket stiller store krav til koordinering af byggeforløbet, samt om- og tilkoblinger af det nye anlæg. Der udføres digitalt kvalitetssikring af udførelsen, ligesom der er krav til digitalt aflevering af A’conto-begæringer og økonomiopgørelser.

Kort projektbeskrivelse

Kort projektbeskrivelse
Frederikssund Forsyning A/S ønsker at fremtidssikre renseanlægget, og samtidig forsyningssikkerheden, i Tørslev, da renseanlægget i fremtiden skal kunne håndtere spildevandet fra Nedre Dråby Renseanlæg, samt eventuelt spildevand fra Hyllingeris Renseanlæg.

Derfor skal bl.a. følgende arbejder udføres på Tørslev Renseanlæg:

  • Ny forbehandlings- og maskinbygning, indeholdende bl.a. riste-godspresse, sandvasker/afvander, sandfang, indløbspumpe-station, og velfærdsrum med toilet
  • Ny ARP tank (Aktiv-Returslam-Proces-tank)
  • Ny jordvold som afskærmning mod naboer
  • Håndtering af op imod 25.000 m3 jord i forbindelse med udgravninger, jordvolde, bundopbygninger, til- og omkringfyldning
Tørslev Renseanlæg
Tørslev Renseanlæg
Tørslev Renseanlæg

Aktører

Bygherre:

Frederikssund Forsyning A/S
Marbækvej 2, 3600 Frederikssund
www.frederikssundforsyning.dk
Telefon: (+45) 8888 7200

Bygherrerådgiver:

EnviDan A/S
Fuglebækvej 1A, 2770 Kastrup
www.envidan.dk
Telefon: (+45) 3250 7944

Bygningsentreprenør:

Svend Aage Christiansen A/S
Høngårdsvej 36, 9750 Østervrå
www.saac.dk
Telefon: (+45) 9883 4244

Ingeniør:

NIRAS A/S
Sortemosevej 19, 3450 Allerød
www.niras.dk
Telefon: (+45) 4810 4200