FRATS-STALDE

Vi har, efter mange år som totalentreprenør for dansk landbrug, stor erfaring med opførelse af individuelle og fremtidsorienterede svinestalde af enhver slags; herunder FRATS-stalde. Den rette dimensionering finder vi efter grundig vurdering af den planlagte driftsform, og staldene indrettes med optimal sundhed og minimalt arbejdsforbrug for øje. Vi står til rådighed med vores store erfaring og professionelle rådgivning, og vi arbejder gerne sammen med eksterne rådgivere.

Undersøgelser viser, at man i FRATS-stalde har mulighed for at opnå den højeste indtjening pr. dyreenhed/pr. time sammenlignet med traditionel opdeling i smågrisestalde og slagtesvinestalde. De indretnings- og pasningsmæssige forhold skal dog være i top, og produktionsforløbet samt grisenes nærmiljø skal være optimalt og fastlagt inden igangsætning af projektet.

Vi arbejder oftest med to typer FRATS-stalde:
Enkelt-FRATS; hvor alle grisene går i samme sti fra fravænning til slagtning med 0,60 m2/pr. gris.
Dobbelt-FRATS; hvor 40-55% af grisene udtages ved en vægt på 30-40 kg, og de resterende grise fortsætter indtil slagtning med et areal på 0,65 m2/pr. gris.

Eksempel på FRATS-stald fra Svend Aage Christiansen A/S:

FRATS-stald fra Svend Aage Christiansen A/S
FRATS-stald fra Svend Aage Christiansen A/S