FRISKLUFTSANLÆG

Vi udlejer friskluftsanlæg til iltforsyning af personer der udfører arbejde, hvor der er risiko for iltmangel; eksempelvis ved arbejde i gylletanke, fortanke, tanke på gyllevogne og lastbiler og arbejde i brønde.

Ved leje af friskluftsanlægget sender vi en af vores medarbejder med ud. Når anlægget anvendes, er det et krav, at der skal være 3 personer til stede.

Friskluftsanlægget kontrolleres af godkendt leverandør 1 gang årligt, hvilket er et lovkrav.