ARBEJDSMILJØ OG KVALITET

Vi arbejder løbende med forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden for sine medarbejdere i forbindelse med alle virksomhedens aktiviteter og på alle virksomhedens arbejdspladser.

Vi prioriter arbejdsmiljøarbejdet højt ved at:

  • Efterleve den relevante arbejdsmiljølovgivning og andre relevante krav.
  • Følge udviklingen og god praksis inden for branchen.
  • Arbejde for stadige arbejdsmiljøforbedringer.

Vi prioriterer sikkerhedsarbejdet højt ved at:

  • Evaluere og vurdere mulige risici løbende.
  • Sikre at virksomhedens arbejdsmiljøarbejde løbende forbedres.
  • Sikre de nødvendige ressourcer til arbejdsmiljøarbejdet.
  • Inddrage medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet.