SOSTALDE I NORDJYLLAND

Vi har, efter mange år som totalentreprenør for dansk landbrug, stor erfaring med opførelse af individuelle og fremtidsorienterede svinestalde af enhver slags; herunder farestalde, løbeafdelinger, drægtighedsstalde, smågrisestalde eller holddrift i sostalde. Den rette dimensionering finder vi efter grundig vurdering af den planlagte driftsform, og staldene indrettes med optimal sundhed og minimalt arbejdsforbrug for øje.

Vi står til rådighed med vores store erfaring og professionelle rådgivning, og vi arbejder gerne sammen med eksterne rådgivere.

Eksempler på sostalde fra Svend Aage Christiansen A/S

Sostald fra Svend Aage Christiansen A/S
Sostald fra Svend Aage Christiansen A/S
Sostald fra Svend Aage Christiansen A/S
Sostald fra Svend Aage Christiansen A/S
Sostald fra Svend Aage Christiansen A/S
Sostald fra Svend Aage Christiansen A/S