MASKINHUSE OG LADER I NORDJYLLAND

Vi har, efter mange år som totalentreprenør for dansk landbrug, stor erfaring med opførelse af individuelle landbrugsbygninger; herunder maskinhuse, lader, haller og lagerbygninger af enhver slags. Vi lægger stor vægt på at disse bygninger, udover at skulle bygges så de tjener deres formål optimalt, rent visuelt harmonerer med gårdanlæggets øvrige bygninger.
Et maskinhus eller en lade, hal eller lagerbygning bliver ikke nødvendigvis dyrere, men helt sikkert kønnere, hvis de designes fra bunden. Når der bygges, er materialevalget ofte afgørende for om bygningen kommer til sin ret. Vi udvælger derfor med stor grundighed de bedste materialer til hver enkelt konstruktion.

Eksempler på maskinhuse, lader, haller og lagerbygninger fra Svend Aage Christiansen A/S

Lader fra Svend Aage Christiansen A/S
Lader fra Svend Aage Christiansen A/S
Lader fra Svend Aage Christiansen A/S