SMÅGRISESTALDE I NORDJYLLAND

Vi har, efter mange år som totalentreprenør for dansk landbrug, stor erfaring med opførelse af individuelle og fremtidsorienterede svinestalde af enhver slags; herunder smågrisestalde. Den rette dimensionering finder vi efter grundig vurdering af den planlagte driftsform, og staldene indrettes med optimal sundhed og minimalt arbejdsforbrug for øje. Vi står til rådighed med vores store erfaring og professionelle rådgivning, og vi arbejder gerne sammen med eksterne rådgivere.

Erfaringsmæssigt skal smågrisestalde være indrettet så man får de bedst mulige forhold til de fravænnede grise, så de kommer godt i gang med vækstperioden. I den forbindelse er nærmiljøet vigtigt, hvor elementer som især lejeareal, spalteareal og fodersituation skal vurderes nøje, så stalden kommer til at tjene sit formål bedst muligt. Det er ligeledes vigtigt, at sektionerne i stalden skal passe til holdenes størrelse og at arealet pr. gris passer til grisenes vægt.

Eksempler på smågrisestald fra Svend Aage Christiansen A/S

Smågrisestald fra Svend Aage Christiansen A/S
Smågrisestald fra Svend Aage Christiansen A/S