Kom til Åben stald hos Smerstedgaard fredag d. 9. juni kl. 10-16.

Hos Lillian og Henrik Larsen – Smerstedvej 63, Serritslev, 9760 Vrå.

Her kan ses:

 • Nyt staldanlæg på 10.000 m2
 • Kostald med 750 sengepladser, malkecenter med kælvning, tankrum
  med 3 mælketanke, foderhus, kalvestald og 3.000 m2 plansilo
 • I malkecenter er der en udvendig karrusel type AR Magnum 90-S
  med 60 pladser
 • I kostald sker fodring via foderbord med hængebane, og der er
  udvendige foderkummer ved malkecenter
 • Sengebåse med sand

Der vil være pølser, øl, sodavand og kaffe.