SLAMSUGNING

Vores maskinstation råder over moderne udstyr til slamsugning og højtryksspuling.

Vi tømmer og renser alt fra:

 • Kloakledninger
 • Gyllerør
 • Drænledninger
 • Pumpebrønde
 • Vejbrønde
 • Sivebrønde til sandfang
 • Toiletkabiner
 • Bassiner
 • Fedtudskillere
 • Køkken- og gårdbrønde
 • Septik- og trixtanke
 • Spildevandstanke.

Vil du vide mere om slamsugning?

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak om jeres behov.

Brian Findinge
2141 5007bf@saac.dk

Se alle nyheder