BYGNINGSSERVICE

Vi tilbyder bygningsservice inden for primært reparation, vedligeholdelse og renovering. Taksering og udbedring i forbindelse med forsikringsskader på bygninger er et af flere andre specialer, vi håndterer indenfor bygningsservice.

En stab af erfarne og faguddannede medarbejdere udfører, på baggrund af 25 års virksomhedserfaring, alle typer arbejdsopgaver, store som små, inden for reparation, vedligeholdelse og renovering.

 • Vi sætter en ære i at yde god service, at levere solidt kvalitetshåndværk samt at levere til tiden og til aftalt pris.

Eksempler på vores bygningsservice:

Renoveret landbolig
Renoveret tidligere industribygning

BORING OG SKÆRING I BETON

Vi har mange års erfaring med boring og skæring i primært beton og asfalt, men foretager desuden boring og skæring i alle typer murede og støbte materialer og belægninger i bygninger samt på udendørs arealer.
Et professionelt team af meget erfarne bore- og skærefolk hos os arbejder udelukkende med bore- og skæreopgaver for kunder over hele landet samt på firmaets egne byggerier.
Viråder over det mest moderne specialudstyr til boring og skæring.

Der er gode grunde til at vælge os til opgaver med boring og skæring:

 • Vi har gennemført mere end 3000 byggerier og herved opnået stor erfaring med boring og skæring i alle typer støbte materialer og belægninger.
 • Vi leverer boring og skæring af meget høj kvalitet til aftalt tid og pris.
 • Vi har stor erfaring i at finde kreative og holdbare løsninger på komplicerede specialopgaver inden for boring og skæring.
Boring og skæring i beton
Boring og skæring i beton

Kontaktpersoner – Boring og skæring i beton
Jens Albrechtsen,
Teamleder, boring og skæring.
21415014 eller 96460211

SKÆRING OG BORING AF FACADEETERNIT

En specialafdeling hos os udfører skæring og boring af alle typer facadeeternit efter mål. Virksomheden foretager skæring og boring af facadeeternit til egne byggeprojekter samt til eksterne byggeprojekter over hele landet.

Skæring og boring af facadeeternit
Skæring og boring af facadeeternit

Kontaktpersoner – Skæring og boring af facadeeternit
Jørn Aagaard
21415074

MONTAGE OG SERVICE AF LEDHEJSEPORTE.

har et professionelt team af erfarne og veluddannede medarbejdere, der udelukkende foretager montage og service af ledhejseporte. Der er seks gode grunde til at vælge os til montage, vedligeholdelse og eftersyn af ledhejseporte:

 • Vi har gennemført mere end 3000 byggerier og herved opnået stor erfaring med montering af ledhejseporte.
 • Vi har en speialafdeling for portmontering og service.
 • Vi anvender i vores byggerier kun porte fra certificerede og anerkendte producenter af porte.
 • Vi leverer serviceydelser af høj kvalitet til aftalt tid og pris.
 • Vi indgår gerne fleksible serviceaftaler.

LOVKRAV OM PORTE

Arbejdstilsynet stiller krav til vedligeholdelse og eftersyn af hejseporte:

 • Porten skal efterses og vedligeholdes i henhold til leverandørens anvisninger.
 • Eftersynet skal foretages af en sagkyndig. En sagkyndig er en person, der har teknisk indsigt og kompetence til at efterse porten efter leverandørens anvisninger.
 • Porten skal efterses regelmæssigt. Igen er det leverandørens anvisninger, der skal følges. Dog er det arbejdstilsynets praksis, at regelmæssigt som minimum er hver 12. måned.
 • Hvis porten udsættes for specielle forhold som påkørsel eller længere tids stilstand, skal der foretages en besigtigelse.
 • Ejeren af porten er ansvarlig for, at porten bliver efterset og vedligeholdt.
 • Resultaterne af et eftersyn skal for mekanisk drevne industriporte registreres og opbevares i en periode samt være tilgængelige for arbejdstilsynet.

Tryk her for at se vores katalog vedr. porte. – dødt link

Kontaktpersoner – Portservice
For montering, vedligeholdelse eller eftersyn ring:
21415014 eller 96460211 Jens Albrechtsen, portansvarlig, SAAC A/S.
98834244 Svend Aage Christiansen A/S.

STALDDØRE – HOLDBARE OG FUNKTIONELLE KVALITETSPRODUKTER

 • Leveres efter mål.

Ved køb af stalddøre fra os har du valgt holdbare og funktionelle kvalitetsprodukter. I forbindelse med staldbyggeri gennem mange år har firmaet udviklet en egenproduktion af håndlavede stalddøre, der produceres på virksomhedens eget snedkerværksted. Det betyder, at vi er i stand til at garantere vores kunder en høj kvalitet på vores produkter, idet kvalitetsstyringen, lige fra indkøb af råvarer til den færdige dør leveres, er i vores egne hænder.

Stalddørene er CE-mærkede.

Stalddøre
Stalddøre
Stalddøre
Stalddøre
Stalddøre
Stalddøre

VEDLIGEHOLD AF STALDDØRE

Generelt om vedligehold
Der skal for stalddøre i alle materialekategorier foretages et almindeligt vedligehold, der omfatter rengøring og smøring samt kontrol af tætningslister og glasbånd. Dette vedligehold gennemføres efter følgende retningslinjer.

Rengøring
Afhængig af orientering og placering vil der ske tilsmudsning af udvendige ramme- og karmflader. Rengøring heraf bør ske med passende mellemrum, og det foretages normalt i forbindelse med rudepudsning, hvor ramme- og karmflader afvaskes med vand tilsat almindeligt rengøringsmiddel. Efterfølgende aftørres flader og kanter.

Smøring
Der bør en gang om året foretages smøring af alle bevægelige dele ved hængsler og lukke- og låsebeslag.

Ved rene metalforbindelser smøres med syrefri olie, der kan påføres med oliekande, injektionssprøjte eller fra spraydåse med tyndt rør. Cylinder sprøjtes med RUKO låsespray eller lignende.

Tætningslister og glasbånd
Sammen med den årlige smøring bør foretages eftersyn af tætningslister og glasbånd.
Det kontrolleres om tætningslisternes position og fastholdelse er i orden, samt at listerne forsat opfylder deres tætningsfunktion. Tætningslister må aldrig overmales!

For glasbånd kontrolleres, at båndenes position og komprimering fortsat giver sikkerhed for tæthed, ligesom hjørnesamlinger skal være helt tætte. Glasbåndenes komprimering kontrolleres nemmest med et tyndt søgerblad – evt. et barberblad – der skal møde modstand ved indføring mellem glasfladen og glasbåndet.

Vedligehold af overfladebehandling
Alle stalddøre er ved leveringen behandlet med Gori 11, som er farveløs og derfor ikke beskytter træet for UV stråler.

Stalddørene, som ved leveringen er malede, er behandlet med HYGÆA Aquatop Teknomix 2990-00.
Vedligeholdelse kan foretages med HYGÆA Aquatop Teknomix 2990 eller de på markedet forekommende træbeskyttelsesmalinger.

Ubehandlede døre med udvendige overflader af træ skal altid have en overfladebehandling, hvis primære funktion er at sikre mod skadelige fugtvariationer i træmaterialet. Denne overfladebehandling skal af hensyn til udtørring og fugtindtrængning ske senest 14 dage efter montagen.

Malede døre vedligehold af overfladebehandlingen skal ske, når der er tegn på svigt af behandlingens vandafvisende funktion.

På elementer med dækkende eller halv-transparent behandling vil tegn på svigt ved behandlingen normalt først optræde på bundglaslister af træ, ved de nederste ender af sideglaslisterne samt ved de nederste rammehjørner. Disse svigt vil oftest være revnedannelse ved endetræ og begyndende afskalning.
Behov for vedligehold af overfladebehandlingen på malede døre er meget afhængig af elementernes indbygning og orientering i forhold til verdenshjørner, men som ”tommelfingerregel” kan regnes med 5-10 års intervaller.

 • SAAC stalddørene er CE-mærkede.

Kontaktpersoner – stalddøre
Jørn Aagaard
21415074 – 96460204
jaa@saac.dk