SLAGTESVINESTALDE I NORDJYLLAND

Vi har, efter mange år som totalentreprenør for dansk landbrug, stor erfaring med opførelse af individuelle og fremtidsorienterede svinestalde af enhver slags; herunder slagtesvinestalde. Den rette dimensionering finder vi efter grundig vurdering af den planlagte driftsform, og staldene indrettes med optimal sundhed og minimalt arbejdsforbrug for øje. Vi står til rådighed med vores store erfaring og professionelle rådgivning, og vi arbejder gerne sammen med eksterne rådgivere.

Fodermulighederne er vådfodring eller tørfodring. Vådfodring giver mulighed for restriktiv fodring i den sidste del af vækstperioden, men er lidt dyrere i etableringsfasen på grund af det større arealforbrug. Rumvarme kan overvejes; især ved valg af fuldspaltegulv.

Eksempler på slagtesvinestalde fra Svend Aage Christiansen A/S

Smågrisestald fra Svend Aage Christiansen A/S
Smågrisestald fra Svend Aage Christiansen A/S