STALDBYGGERI

Egne håndværkere

Vi sætter stor ære i at holde, hvad der loves. Dette gælder lige fra kvalitet til tidsramme. Derfor anvender vi udelukkende egne håndværkere.

Byggeri landbrug

Samarbejdsmodel

Når vi bygger for dig, får du én kontaktperson, der styrer dit projekt gennem hele forløbet. Du skal således ikke selv fungere som projektleder, og kontaktpersonen sikrer samtidig, at byggeriet bliver udført til aftalt pris og tid samt i den rette kvalitet.

Byggeri landbrug

Sådan bygger vi

Vores erfarne projektledere har typisk en håndværksmæssig uddannelse med en teoretisk overbygning. Projektlederen har det overordnede ansvar for byggeriet, herunder:

  • Koordinering med leverandører og eventuelt underleverandører til byggeriet.
  • Styring af økonomi og tidsplan.
  • Indgåelse af eventuelle tillægsaftaler.
  • Overordnet kontakt med bygherre.
Byggeri landbrug

Projektlederen har på hver byggeplads tilknyttet en ansvarlig formand. Alle vores formænd har en håndværksmæssig baggrund. Formanden har sin daglige gang på byggepladsen og sørger for, at vores faglærte håndværkere har de fornødne materialer til rådighed. Det er også formanden, der deltager i eventuelle byggemøder på pladsen. Endvidere sørger formanden for, at diverse love og regler følges, herunder arbejdstilsynets. Formanden er også ansvarlig for udarbejdelse af kvalitetssikring på den enkelte byggeplads.
Der anvendes kun anerkendte underleverandører, som kan dokumentere, at kvaliteten er i top. Ligeledes satser vi på få, men gode og stabile leverandører. Langvarige samarbejdsaftaler mellem os og solide leverandører er med til at sikre den høje kvalitet, der kendetegner firmaets produkter.