DYBDEHARVNING

Tilbydes med Bednar 6 meter harve, evt. såning af raps/efterafgrøder i samme arbejdsgang.