Frederikssund Renseanlæg

Færdiggørelse af nyt kompaktanlæg og fordelerbygværk for Frederikssund Forsyning A/S, efter konkurs af tidligere entreprenør

Vi har, efter konkurs af tidligere entre-prenør, overtaget færdiggørelsen af bygningsentreprisen i forbindelse etableres der et nyt kompaktanlæg og fordelerbygværk, til erstatning for de gamle procestanke, for Frederikssund Forsyning A/S.

Kort projektbeskrivelse
Frederikssund Forsyning A/S er i gang med at fremtidssikre og øge forsyningssikkerheden af deres renseanlæg i Frederikssund. Derfor etableres der et nyt kompaktanlæg og fordelerbygværk til erstatning for de gamle procestanke, som er fysisk udtjente og meget energiforbrugende. Som indgang til kompaktanlægget etableres der en overbygning, med grå eternit facader og paptag.

Efter konkursen af Entreprenør- og Byggefirmaet Carlo Sørensen
A/S overtog Svend Aage Christiansen A/S arbejdet med færdiggørelsen af byggeentreprisen.

Frederikssund Renseanlæg
Frederikssund Renseanlæg
Frederikssund Renseanlæg

Aktører

Bygherre:

Frederikssund Forsyning A/S
Marbækvej 2, 3600 Frederikssund
www.frederikssundforsyning.dk
Telefon: (+45) 8888 7200

Bygherrerådgiver:

EnviDan A/S
Fuglebækvej 1A, 2770 Kastrup
www.envidan.dk
Telefon: (+45) 3250 7944

Bygningsentreprenør:

Svend Aage Christiansen A/S Høngårdsvej 36, 9750 Østervrå www.saac.dk
Telefon: (+45) 9883 4244

Ingeniør:

NIRAS A/S
Sortemosevej 19, 3450 Allerød www.niras.dk
Telefon: (+45) 4810 4200