AKV Langholt AmbA

Opførelse af nyt tilbygning til kartoffelmelsfabrik

Vi har som Totalentreprenør forestået for detailprojekteringen og byggearbejdet, samt arbejder i terræn, i forbindelse med etablering af ny tilbygning til anvendelse for kommende udvidelse af fabrikken med anlæg for proteinindvinding, inddampning, dampkedelcentral samt transformer og tavlerum.

Vi har, i hovedpunkter, udført følgende arbejder under opførelse af biogasanlægget:

  • Etablering af 1.300 m2 tilbygning
  • Etablering af ny vej
  • Nedtagning af eksisterende pulp-plads
  • Etablering af ny pulp-plads
  • Etablering af ledninger for spilde-, tag- og overfladevand.
  • Udgravninger og betonarbejder ifm. fundering af skorsten, maskiner, procesanlæg og udendørs ståltanke.
AKV Langholt AmbA
AKV Langholt AmbA
AKV Langholt AmbA
AKV Langholt AmbA

Aktører

Bygherre:

AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov www.akv-langholt.dk
Telefon: (+45) 9638 9420

Bygherrerådgiver:

Orbicon A/S
Lautrupvang 4B, 2750 Ballerup www.orbicon.dk
Telefon: (+45) 4485 8687

Totalentreprenør:

Svend Aage Christiansen A/S Høngårdsvej 36, 9750 Østervrå www.saac.dk
Telefon: (+45) 9883 4244

Ingeniør:

Møller & Jakobsen ApS Parallelvej 11, 9800 Hjørring www.mjri.dk
Telefon: (+45) 2076 8106