ÅBEN STALD Fredag den 8. august 2014 kl. 10.00 – 15.00 hos Thomas Sinding, Voersåhedevej 5, 9300 Sæby.
Her ses en nybygget smågrisestald. 2.360 m², 8 sektioner + 3 sektioner til aflastning.

Der er installeret DRY EXACT multifase tørfodringsanlæg fra Big Dutchman. Anlægget er i stand til, ud fra 3 foderblandinger, at lave et glidende foderskift på stiniveau.

Se plakat her.