GrønGas A/S

Opførelse af nyt Biogasanlæg ved Vrå i Nordjylland

Vi har som Totalentreprenør forestået for detailprojekteringen og bygningsarbejdet, samt jord- og betonarbejderne, i forbindelse opførelsen af et biogasanlæg, til nyttiggørelse af affaldsstoffer fra industri og landbrug. Biogasanlæg forsyner bl.a. Vrå by med varme.

Vi har, i hovedpunkter, udført følgende arbejder under opførelse af biogasanlægget:

  • Etablering af 13.000 m2 befæstede arealer
  • Etablering af 3.150 m2 planlager
  • Etablering af 250 m2 administrations- og velfærdsbygning
  • Etablering af ny frakørsel i eksisterende rundkørsel
  • Nybygning på 5.250 m2, indeholdende halmkedelrum, halmlager og lagerrum for råvarer.
  • Etablering af ledninger for spilde-, tag- og overfladevand, samt procesledninger til anlægget. I alt 8.495 meter ledning
  • Udgravninger og betonarbejder ifm. fundering af skorsten, procesanlæg, div. tanke, gasopgraderingsanlæg, maskiner, m.m.

Herunder kan du se video af projektet.

GrønGas A/S
GrønGas A/S
GrønGas A/S

Aktører

Bygherre:

GrønGas Partner A/S
Allingdamvej 50, 9850 Hirtshals
www.grongas.dk
Telefon: (+45) 5226 6000

Bygherrerådgiver:

Lønborg A/S
Strandvejen 89, Lønstrup
Telefon: (+45) 9623 9500

Totalentreprenør:

Svend Aage Christiansen A/S Høngårdsvej 36, 9750 Østervrå www.saac.dk
Telefon: (+45) 9883 4244

Ingeniør:

Møller & Jakobsen ApS
Parallelvej 11, 9800 Hjørring
www.mjri.dk
Telefon: (+45) 2076 8106