Svend Aage Christiansen A/S udlejer, som en af de få i Danmark, friskluftsanlæg til iltforsyning af personer der udfører arbejde, hvor der er risiko for iltmangel; eksempelvis ved arbejde i gylletanke, fortanke, tanke på gyllevogne og lastbiler og arbejde i brønde.