Byggemodning – Vrangdrupparken, 9700 Brønderslev

Byggemodning er på i alt  23 grunde, hvor af de 7 er udstykket som stor parceller.

1000 løbende meter granitkantsten.

Etablering af vand, varme og kloak samt nedgravning af pumpestation.

Etablering af ca. 1,2 kilometer stamvej / boligvej samt sti anlæg.

Etablering af grøftebassin til regnvand.

Bygherre: Brønderslev kommune

2018-11-28T15:27:24+00:00